Preparació d’examen oficial de xinès

Oferim sessions pràctiques com a preparació per a la convocatòria dels  exàmens.

 

Les classes de preparació es divideixen segons els nivells de l’examen : elemental, intermedi i avançat. Els cursos s’estructuren de la manera següent:

  • explicació de l’estructura dels exàmens.
  • practicar amb els exàmens de convocatòries anteriors i exercissis.
  • revisió i aclariment de dubtes.

———————————————————————————————————————————–

Examen HSK

L’HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) és l’examen oficial escrit de llengua xinesa estandarditzat a escala internacional, dirigit a les persones que no són parlants nadius de llengua xinesa. Mitjançant diferents exercicis, s’avaluen la comprensió lectora, la comprensió auditiva i, a partir del nivell HSK 3, l’expressió escrita dels participants.

L’examen HSK consta de sis nivells; el primer nivell (HSK 1) és el més baix. Els participants poden fer directament l’examen del nivell que desitgin, sense que sigui necessària la prèvia obtenció de certificats HSK de nivell inferior.

Examen HSKK

L’HSKK (Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi) és l’examen oficial oral de llengua xinesa estandarditzat a escala internacional, dirigit a les persones que no són parlants nadius de llengua xinesa. L’examen HSKK avalua la comprensió auditiva i l’expressió oral dels participants i és una prova que permet certificar les habilitats de conversa de l’alumne.

És un examen independent de l’HSK i, per tant, els participants poden examinar-se del nivell que desitgin, sense que sigui necessària la prèvia obtenció de certificats HSKK de nivell inferior o certificats HSK.

L’examen YCT està dirigit a nens, nenes i joves estudiants de xinès de 6 a 16 anys en el moment de l’examen.

 Examen YCT

El YCT (Young Learners Chinese Test) és l’examen oficial escrit de llengua xinesa dirigit a estudiants de primària i secundària que no són parlants nadius de llengua xinesa. Mitjançant diferents exercicis, s’avaluen la comprensió lectora, la comprensió auditiva i, a l’examen YCT 4, l’expressió escrita del participant.

L’examen YCT consta de quatre nivells; el primer nivell (YCT 1) és el més baix. Els participants poden fer directament l’examen del nivell que desitgin, sense que sigui necessària la prèvia obtenció de certificats YCT de nivell inferior.

     Examen BCT

L’Examen del Xinès Comercial BCT (Business Chinese Test) és un examen estandarditzat de nivell estatal, dissenyat per avaluar el domini de xinès dels parlants no nadius involucrats en el món empresarial. El mateix va ser desenvolupat per la Universitat de Pequín, sota l’encàrrec de Hanban.

Aquest examen avalua la capacitat comunicativa en xinès en una àmplia gamma d’activitats relacionades amb els negocis, com ara diferents casos de treball, la vida quotidiana i la interacció social. Aquest examen emfatitza el caràcter pràctic i la capacitat de comunicació. Consisteix en dues proves relativament independents: Compressió Oral i Escrita de BCT (BCT listening and reading) i Expressió Oral i Escrita de BCT (BCT speaking and writing). Es pot participar en una de les dues, o en totes dues alhora. No hi ha cap límit de l’edat, experiència educativa ni durada de l’aprenentatge de xinès per inscriure per a l’examen.