Després de més de setze anys d’experiència ensenyant l’idioma xinès, hem desenvolupat una metodologia d’ensenyament propi dirigit a ensenyar a les persones no xinès parlant i els propis nadius que han nascut a Catalunya.

Diferents  programacions per necessitats diferents

 

 

 

       

————————————————————————————————————————————

Aquesta programació està dissenyada per a les persones que la seva llengua materna no es el  xinès mandarí. La programació consisteix en diferents nivells, tant per a nens com per adults.

Som una escola de xinès moderna i dinàmica. Després de 16 anys d’experiència ensenyant l’idioma xinès, hem desenvolupat una metodologia d’ensenyament que enfoca l’ús i l’aprenentatge actius de la llengua en un entorn comunicatiu, participatiu i dinàmic, Utilitzem els mètodes  dirigits a ajudar amb la problemàtica dels nens i adults occidentals respecte a l’estudi d’aquest idioma desenvolupant al màxim les seves habilitats i interessos d’aprenentatge.

El 2002 la nostra directora Sra. Haifeng Hong  vam sembrar la llavor de l’ensenyament del xinès a Girona essent dels primers professors xinesos a Catalunya.

L’augment de nens d’origen xinès, que parlen a casa però que requereixen d’un reforç extra per aprendre l’idioma matern, va propiciar un acord de l’ensenyament xinès com a llengua materna amb la comunitat xinesa de la ciutat, actualment conegut com la Programació C.L.M ( xinès com a llengua materna).

Cada dissabte centenars de nens xinesos venen a l’escola a aprendre xinès mandarí, la llengua oficial amb què estudien els nens  a la Xina.

Els alumnes no només reben classes de llengua, també aprenen els costums i tradicions del país matern